Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2034 PLR76 Johdon laskentatoimen innovaatiot ja strateginen kustannusjohtaminen 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Erkki Vuorenmaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Osallistuja syventää osaamistaan johdon laskentatoimen tekniikoiden käyttämisessä käytännössä ja näiden laskentajärjestelmien kehittämiseen. Opiskelija perehtyy myös ajankohtaisiin johdon laskentatoimen kehitystrendeihin.

Sisältö

Johdon laskentatoimen ajankohtaiset teema-alueet, strateginen kustannusjohtaminen, eri laskentatoimen työkalut, kustannuslaskentajärjestelmien kehittäminen ja implementointi, johdon ohjauksen eri muodot. Näihin teemoihin perehdytään ajankohtaisen kirjallisuuden ja case-tehtävien muodossa teollisuusyrityksissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Matias Laine 4 t, Kirsi-Mari Kallio 4 t, Esa Puolamäki 4 t ja Erkki Vuorenmaa 4 t (yht. 16 t.)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk., IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta, artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijoiden ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Kurssi perustuu vuorovaikutteiseen oppimiseen. Tuntiaktiivisuudella on merkittävä painoarvo kurssin arvostelussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet