Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2010 PLR87 Yrityksen riskienhallinta 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Esa Puolamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja hallita yritystoimintaan liittyviä riskejä laskentatoimen ja rahoituksen näkökulmasta. Lisäksi opiskelija ymmärtää riskienhallinnan organisointia ja kansainvälisen yrityksen rahoitusta riskienhallinnan näkökulmasta.

Sisältö

Yrityksen korko-, valuutta- ja hyödykeriskien raportointi ja hallinta, johdannaisinstrumenttien käyttö suojauksessa, riskienhallinnan organisointi, treasury-toiminnon vastuut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Harjoitukset opettajan ohjeistuksen mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luennot 10 h ja harjoitustyöt.
Kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Rahoitusriskit yrityksissä. WSOY, Porvoo. Kasanen, Eero.../et al./ (1997), 951-0-20451-X.

2. Multinational Business Finance (11th edition). Pearson Addison-Wesley, Boston (MA). Eiteman, David K.; Stonehill, Arthur I.; Moffett, Michael H. (2007), 0-321-44956-8. (luennoitsijan ilmoittamat osat)

3. Risk management and financial institutions. Pearson Prentice Hall, New Jersey. Hull, John (2007), 0-13-239790-0. (luennoitsijan ilmoittamat osat)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet