Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2014 PLR94 Sisäinen tarkastus 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Eila Koivu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, mitä on sisäinen tarkastus, mihin sitä käytetään ja miten se eroaa tilintarkastuksesta.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy sisäiseen tarkastukseen, sen asemaan, tehtäviin ja tarkastustyön menetelmiin sekä sisäisen tarkastuksen suhteeseen organisaatioiden johtamis- ja hallintotapaan (corporate governance), sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan. Teorian lisäksi kurssilla käsitellään sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttää, yksittäisen tarkastuksen suunnittelua, toteutusta, raportointia ja seurantaa. Luennoilla tulee esille eri organisaatioiden mukaisia esimerkkejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi. EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-2016.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3 vsk., IV periodi
EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Sisäinen tarkastus. Tietosanoma, Helsinki. Holopainen, Atte.../et al./ (uusin painos), 951-885-274-X.

Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali

Internetistä haettava materiaali (www.theiia.fi)

- Sisäisen tarkastuksen eettiset säännöt

- Sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit

- COSO ERM, Executive Summary

Lisätietoja

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet