Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY179009 PYLY Johdatus yliopisto-opintoihin 5 op
Vastuutaho
Yleistieteelliset opinnot, Pori
Vastuuhenkilö
Minna Vähäsalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja kehittää akateemisen opiskelun valmiuksiaan, ml. tiedonhaun, lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Opiskelija osaa seurata omien opiskelutaitojensa rakentumista ja ymmärtää ammatti-identiteetin kehittymistä yksilö- ja ryhmätyöskentelyn prosesseissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimispäiväkirjan ja sähköisen portfolion käyttöä opiskeluvalmiuksiensa kehittämisessä, sekä hallitsee ensimmäisen vuoden informaatiolukutaidon perusteet.

Sisältö

Opiskeluvalmiuksien kehittäminen sekä opiskeluun liittyviin käytäntöihin ja sääntöihin tutustuminen, sekä oman ammatti-identiteetin rakentumisen tukeminen. Opintojaksolla harjoitellaan asiantuntijatyössä tarvittavia esiintymis-, raportointi-, vuorovaikutus- ja projektinhallintataitoja.

Toteutustavat

Itsenäistä työskentelyä yhteensä 135 h, josta luennot, pienryhmätapaamiset ja harjoitukset syys- ja kevätlukukaudella, yht. 40 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen kontakti-, verkko- ja tiimityöskentelyyn sekä harjoitustyöt.
Tiimin jokaisen jäsenen aktiivinen panos harjoitustöissä ja ryhmäkokoontumisissa on välttämätöntä oppimisen ja kurssin hyväksyttävän suorituksen kannalta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1.vsk I-IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tehtäväkohtaiset materiaalit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet