Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTK7004 PTKMY3 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori
Vastuuhenkilö
Jani Tolonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan todennäköisyyslaskennan peruskäsitteitä ja menetelmiä ja soveltamaan niitä erityisesti otantatutkimukseen liittyvään tilastolliseen päättelyyn.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: todennäköisyysjakaumat, estimointi sekä tilastollinen merkitsevyystestaus. Riittävä harjoitusten suorittaminen antaa tenttioikeuden.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Harjoituksissa 4 ryhmää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitusten riittävä suorittaminen antaa tenttioikeuden. Muu suoritustapa ei ole mahdollinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

2.vsk II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste ja muu opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet