Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2016 PLRK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Kirsi-Mari Kallio, Minna Vähäsalo, Salla Siivonen
Edeltävät opinnot
Kandidaatintutkielmatyöskentelyyn voi osallistua vasta, kun MENY A ja vähintään PLRY1 + neljä jaksoista PLR2-PLR6 ja PLR77 on suoritettu. Erillisvalintojen opiskelijoilla tulee olla suoritettuna heille määrätyt pääaineen täydentävät opinnot.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa laatia tieteellisen tutkielman valitsemastaan aiheesta. Hän osaa itsenäisesti hakea ja analysoida kirjallista lähdemateriaalia rajaamansa tutkimusongelman edellyttämällä tavalla sekä osaa tieteellisen keskustelun käytännöt.

Sisältö

Tutkielmaseminaarit ja kandidaatintutkielman laatiminen ja esittäminen seminaarissa.

Toteutustavat

Osallistuminen kandidaatintutkielmatyöskentelyyn syys- tai kevätlukukaudella 28 h, sekä kandidaatintutkielman laatiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Seminaarit ja tiedonhaun opastus ovat pakollisia.
Kandidaatintutkielmaryhmät alkavat kaksi kertaa vuodessa
- Syksyn ryhmien ohjaajat: Kallio ja Vähäsalo.
- Kevään ryhmien ohjaajat: Kallio ja Siivonen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.
Syksyllä alkava ryhmä: Kallio, Vähäsalo
Keväällä alkavat ryhmät: Kallio, Siivonen
Kandidaatintutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
Yhteisvalinnan opiskelijat tekevät kandidaatintutkielman yhteydessä kypsyysnäytteen, joka tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta. Kandidaatintutkielman kypsyysnäytteen koodi: PYLT2017.
Erillisvalintojen opiskelijoiden kandidaatintutkielma sisältyy täydentäviin opintoihin. Erillisvalinnan opiskelijat eivät kirjoita kypsyysnäytettä kandidaatintutkielmaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet