Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509039 PTT6 Yrityksen johtaminen 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Heli Aramo-Immonen ja Rainer Breite
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija paneutuu yritysjohdon päätöksentekotilanteisiin käytännön esimerkkien avulla. Opiskelija ymmärtää suuria kokonaisuuksia ja liiketalouden lainalaisuuksia. Omaehtoisella perehtymisellä case-harjoitustöissä opiskelijat soveltavat teoriaopintoja, analysoivat yrityksissä syntyviä tilanteita, arvioivat mahdollisten päätösten seuraamuksia, sekä tekevät päätöksiä. Opiskelija muodostaa laajan kokonaiskuvan yritysjohdon käyttämistä rakenteista, käsitteistä, muuttujista ja indikatiivisista yrityksen ja yritysmaailman tekijöistä. Opiskelija perustelee tekemänsä valinnat kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija pystyy teorian ja käytännön taitoja yhdistämällä johtamaan yritystä

Sisältö

Yrityksen johtaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Osallistuminen case-harjoituksiin 100 %.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjatentti + case-harjoitukset.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

III luennot ja IV periodi harjoitukset

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Fundamentals of Management: Essential consepts and applications. S.P.Robbins; D.A. DeCenzo; M. Coulter.(2012)
2. Luentokalvot, monisteet, artikkelit.

Lisätietoja

Kurssi on vastaava kuin PY509033 PTT6 yrityksen johtaminen.
Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-53300 Yrityksen johtaminen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet