Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509037 PTT10 Teknologiajohtaminen 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Marko Seppänen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija hallitsee yrityksen teknologioiden valinnan, hankinnan ja hyväksikäytön. Opiskelija hahmottaa teknologian merkityksen yhteiskunnassa, tuntee teknologioiden johtamisen prosessin, tietää teknologiastrategian pääpiirteet sekä osaa soveltaa tietojaan yrityksen johtamisen päätöksentekotilanteissa.

Sisältö

Teknologiajohtaminen: mitä teknologia on (mm. innovaatiot vs. teknologia), teknologian merkitys yhteiskunnalle, teknologiajohtamisen prosessi, teknologiastrategian pääpiirteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Kurssilla käytetään Moodlea.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojaksolla on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa:
A) tentti luentojen ja kurssimateriaalin sisällöstä tai
B) oppimispäiväkirja ja referaatit annetuista sisällöistä.
Tarkemmat suoritusohjeet opintojakson Moodle-sivulla kurssin käynnistyessä.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tuotettavuuden Kehittäminen. Pulkkinen, A., Huhtala, P. (toim.) Helsinki. Teknologiainfo Teknova (2009), 978-952-238-002-9.
2. Innovation Management and New Product Development. Harlow. Pearson Education Limited; Trott, Paul (2008)
2. Luentokalvot.

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-55200 Teknologiajohtaminen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet