Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ7002 PYJY2 Henkilöverotuksen perusteet 2 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee keskeisten henkilöverotusta koskevien verolakien pääsisällön (esim. palkkatulojen verotus, pääomatulojen verotus, eri yhtiömuotojen tuloverotus, arvonlisäverotus, lahjaverotus, perintöverotus). Opiskelija osaa tarkastella Suomen verojärjestelmää kriittisesti.

Sisältö

Keskustellaan veroista. Käydään vierailulla verotoimistossa. Käydään pääpiirteittäin läpi Suomen verolainsäädäntö. Tärkeimpiä ovat tuloverolaki, arvonlisäverolaki sekä perintö- ja lahjaverolaki.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t

Luentoihin osallistumisesta saa korotuksen arvosanaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustyö (10-15 sivua). Harjoitustyö palautetaan Moodleen II periodin loppuun mennessä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Henkilöverotus, elektroninen materiaali. Niskakangas, Heikki. 978-951-0-25430-1.

2. Verohallinnon sivut, www.vero.fi .

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P050002 PYJY2.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet