Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT2013 PKT10 Terveystaloustieteen perusteet 5 op
Vastuutaho
Taloustiede, Pori
Vastuuhenkilö
Jarmo Hahl
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
PKTY1 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Osallistuja ymmärtää, mitä terveystaloustiede tieteenalana käsittelee, miksi terveystaloustiedettä harjoitetaan ja mikä on terveystaloustieteen asema terveydenhuollossa nyt ja tulevaisuudessa. Osallistuja hallitsee terveystaloustieteen peruskäsitteet ja taloudellisen arvioinnin päämenetelmätyypit ja osaa soveltaa niitä erilaisissa päätöksenteko- ja tutkimustilanteissa. Osallistuja ymmärtää terveystaloudellisen mallinnuksen pääperiaatteet, tunnistaa käytettävät menetelmät ja osaa tulkita mallintamiseen perustuvia terveystaloudellisia tutkimuksia ja selvityksiä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan terveystaloustieteeseen hyödyntäen mallianalyysiä, tilastotietoja ja taloustieteellisiä tutkimuksia. Käsiteltäviä teemoja ovat terveystaloustiede tieteenalana, terveyden taloudellisen tarkastelun erityispiirteet, terveyspalveluiden kysyntä sekä terveydenhuollon taloudellinen arviointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-5. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraavat teokset luennoitsijan määräämin osin:

1. Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. Duodecim. Mäkelä, M.; Kaila, M.; Lampe, K.; Teikari, M. (2007), 978-951-656-154-0.

2. Terveystaloustiede. WSOY. Sintonen, H; Pekurinen M. & Linnakko E. (2006), 951-0-31744-6.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustiede sivuaineena KTM (Taloustiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet