Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT2021 PKT13/PYJ13 Law and Economics 6 op
Vastuutaho
Taloustiede, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
PYJY1 ja PKTY1 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

The student understands the relationships between business law and market actions. The student understands the psychology of market players. The student can criticize the way law is used to guide businesses.

Sisältö

Key areas of law are introduced and analyzed from an economic perspective. Economic, analysis of property law, contract law, tort law, and criminal law.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Written report of approximately 30 pages. Report can be completed at any time during the study year, also in the summer. Instructions are in Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2nd-5th

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Law and economics. 5th edition. Cooter, Robert; Ulen, Thomas (2008), 0-321-33634-8.
  2. Other literature specified in Moodle.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052022 PYJ13. Harjoitustyön voi kirjoittaa myös suomeksi. Kurssin voi sisällyttää joko kansantaloustieteen (PKT13) tai yritysjuridiikan (PYJ13) opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustiede sivuaineena KTM (Taloustiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet