Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT2022 PKT19 Talouspolitiikka ja hyvinvointi 2–4 op
Vastuutaho
Taloustiede, Pori
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
PKTY1 ja PKTY2 tai vastaavat tiedot. Lisäksi kaksi muuta suoritettua taloustieteen opintojaksoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida Suomen ja maailmantalouden ongelmia ja haasteita taloustieteellisestä näkökulmasta. Opiskelija perehtyy itsenäisesti talouspolitiikan ongelmakenttään kirjallisuutta hyödyntäen.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan talouspolitiikan ja hyvinvointikysymysten talousteorioihin hyödyntäen mallianalyysiä, tilastotietoja ja taloustieteellisiä tutkimuksia. Käsiteltäviä teemoja ovat valtio ja markkinat, markkinoiden toiminta, talouspolitiikka, talouskasvu, hyvinvointivaltio, julkinen talous, Euroopan talous- ja rahaliitto EMU sekä talouspolitiikan oppiriidat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opintojakson voi suorittaa joko 2 op:n laajuisena tenttimällä jommankumman tenttikirjoista tai 4 op:n laajuisena tenttimällä samanaikaisesti molemmat tenttikirjat. Tentittävä kirjallisuus tulee ilmoittaa tentti-ilmoittautumisen lisätiedoissa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-5. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Talous ja utopia. Docendo, Jyväskylä. Korkman, Sixten (2012), 978-952-5912-50-0.

2. Lopettakaa tämä lama nyt!. HS kirjat, Juva. Krugman, Paul (2012), 978-952-5557-50-3.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustiede sivuaineena KTM (Taloustiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet