Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT3001 PKTS1 Rahateoria ja rahapolitiikka 6 op 6 op
Vastuutaho
Taloustiede, Pori
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
PYKT0001 PKTY1 Mikrotalousteoria, PYKT0002 PKTY2 Makrotalousteoria tai vastaavat tiedot sekä PYKT2011 PKT8.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää aikaisempaa osaamistaan globaalien rahoitusmarkkinoiden sekä pankkien ja muiden rahoitusinstituutioiden toiminnasta. Opiskelija perehtyy rahateoriaan, kansainväliseen rahoitukseen, keskuspankkitoimintaan ja rahapolitiikkaan.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan muun muassa keskuspankkitoimintaan, kansainväliseen rahoitukseen, rahapolitiikkaan ja rahateoriaan hyödyntäen mallianalyysiä, tilastotietoja ja taloustieteellisiä tutkimuksia. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa keskuspankkien tavoitteet ja rakenne, keskuspankkirahan tarjonnan määräytyminen, rahapolitiikan keinovalikoimat, valuuttamarkkinat, rahan kysyntä, raha- ja finanssipolitiikka ISLM-mallissa sekä inflaation syyt ja seuraukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.Seuraava teos mainituin osin:

The Economics of Money, Banking and Financial Markets (European Edition). Pearson. Mishkin, Frederic, S., Matthews, Kent & Giuliodori, Massimo (2013), (Luvut 13–25), 978-0-273-73180-1.

2. Artikkeleita tentaattorin ohjeistuksen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustiede sivuaineena KTM (Taloustiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet