Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2011 PYJ3 Yhteisöoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Suvi Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhtiöoikeudellisen lainsäädännön sisällön. Opiskelija tietää, miten henkilöyhtiö ja osakeyhtiö toimivat. Opiskelija osaa vertailla yhtiömuotojen etuja ja haittoja.

Sisältö

Henkilöyhtiöitä koskeva Suomen lainsäädäntö. Osakeyhtiöitä koskeva Suomen lainsäädäntö. Päätöksenteko. Toimielimet. Varojen jakaminen. Purkaminen. Jakautuminen. Sulautuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-5. vsk III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraavat teokset luennoitsijan ilmoittamin osin:

1. Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö (3. uud. painos). Talentum, Helsinki. Villa, Seppo (2006), 952-14-0933-9.

2. Osakeyhtiölaki I. Talentum, Helsinki. Airaksinen, Manne; Pulkkinen, Pekka; Rasinaho, Vesa (2007), 978-952-14-0888-5.

3. Osakeyhtiölaki II. Talentum, Helsinki. Airaksinen, Manne; Pulkkinen, Pekka; Rasinaho, Vesa (2007), 978-952-14-1016-1.

4. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052011 PYJ3.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet