Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2025 PYJ16/PLR71 Vero-oikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Suvi Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yritysverotukseen liittyvien lakien sisällön ja verosuunnittelun perusteet.

Sisältö

Tuloverotus, konserniverotus, arvonlisäverotus, kansainvälinen verotus ja yritysjärjestelyt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vapaaehtoisia harjoituksia Moodlessa. Harjoituksia tekemällä saa lisäpisteitä tenttiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-5. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Elinkeinoverolain kommentaari. (14. uud. painos), Andersson, Edvard, Penttilä, Seppo (2014), 978-952-14-2200-3

2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. (8. uud. painos), Juanto, Leila, Saukko Petri (2014), 978-952-14-2182-2

3. Yritysjärjestelyt. (5. uud. painos), Immonen, Raimo (2011), 978-952-14-1728-3 (sid.)

4. Muu erikseen jaettava materiaali.

Lisäksi opiskelija voi hyödyntää seuraavia elektronisia lähteitä:

5. Yritysverotus I-II, elektroninen materiaali. Tikka, Kari S.; Nykänen, Olli & Juusela,

Janne. 978-951-0-25436-3.

6. Arvonlisäverotus, elektroninen materiaali. Nieminen, Auvo; Anttila, Raimo; Äärilä,

Leena & Jokinen, Mika. 978-951-0-25428-8.

7. Kansainvälinen verotus, elektroninen materiaali. Helminen Marjaana. 978-951-0-25598-8

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052025 PYJ16.

Opintojakson voi sisällyttää joko yritysjuridiikan (PYJ16) tai laskentatoimen ja rahoituksen (PLR71) opintoihin. Opintojakso vastaa kurssia PYJ1 Vero-oikeus. Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson PYJ1 Vero-oikeus, ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet