Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2027 PYJ18 Ympäristöoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on tiedot siitä, miten ympäristökysymysten sääntely vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan. Opiskelija on perehtynyt ajankohtaisiin ympäristöoikeudellisiin kysymyksiin.

Sisältö

Alueiden käytön suunnittelu, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, naapuruussuhteet, vesien suojelu, jätteiden käsittely. Perehdytään ympäristöoikeuteen kirjoittamalla noin 30-sivuinen reflektoiva kirjareferaatti sekä oikeustapauskommentteja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyöt voi tehdä milloin tahansa lukuvuoden aikana. Ohjeet ovat Moodlessa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-5. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Ympäristöoikeuden pääpiirteet. 2., uudistettu painos. Ekroos, Ari; Kumpula, Anne; Kuusiniemi, Kari; Vihervuori, Pekka (2010), 9789510361283.

Lisätietoja

Opintojakso PYJ18 Ympäristöoikeus on sisällöltään osittain sama kuin lukuvuoden 2010-2011 kurssi Ympäristötalous ja ympäristöjuridiikka PYJ15 (6 op). Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson PYJ15, ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet