Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2021 PYJ9 Insolvenssioikeus 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten insolvenssioikeus vaikuttaa yritystoimintaan. Yrityssaneerauksessa tärkeää on yrittäjän näkökulma (miten yritystoiminta jatkuu) ja konkurssissa velkojan näkökulma (miten konkurssipesä jaetaan).

Sisältö

Insolvenssi tarkoittaa maksukyvyttömyyttä. Ulosotto, velkajärjestely, yrityssaneeraus, konkurssi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyön voi tehdä milloin tahansa lukuvuoden aikana. Kurssilla kirjoitetaan 15-20-sivuinen reflektoiva kirjareferaatti. Ohjeet ovat Moodlessa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-5. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Insolvenssioikeus , Havansi, Erkki; Niemi-Kiesiläinen, Johanna; Koulu, Risto

(2005), 978-951-0-30958-2.

2. Muu Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052021 PYJ9e.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet