Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ2017 PYJ12 Yritysjuridiikan käytännön kurssi 2–6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka, Pori
Vastuuhenkilö
Anu Lähteenmäki-Uutela
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositellaan lisäksi opintoja tehtävän kannalta tarpeellisesta aiheesta (esim. PYJ2 Sopimusoikeus, PYJ5 Työoikeus tai PYJ7 Intellectual Property Law).

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan juridisesti relevantit asiat yrityksen toimintaan liittyvässä käytännön tilanteessa.

Sisältö

Tietyn yrityksen toimintaan liittyvät juridiset säännöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opettajan kanssa sovitaan tehtävän sisältö sekä raportin muoto, laajuus ja palauttamisajankohta. Etukäteen sovitaan myös tehtävästä saatava opintopistemäärä, joka on 2-6 op riippuen tehtävän laajuudesta ja vaikeudesta. Yrityksen kanssa voidaan sopia erillisestä raportista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Kirjallinen raportti, keskustelut opettajan ja yhteistyöyrityksen kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-5. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus määräytyy tehtävän aiheen perusteella.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052017 PYJ12.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet