Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2002 PLR6 Yrityksen tilinpäätösanalyysi 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Minna Vähäsalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tilinpäätösanalyysin pääperiaatteet sekä sen hyväksikäytön päätöksenteko- ja tutkimistilanteissa. Lisäksi opiskelija ymmärtää yritysten taloudellista toimintaa tilinpäätösanalyysin kautta.

Sisältö

Tilinpäätösinformaatio ja sen analysointi, tilinpäätösinformaation tulkinta ja hyväksikäyttö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Uusi tilinpäätösanalyysi (6. uud. painos). Talentum Media Oy, Helsinki. Kallunki, Juha-Pekka; Kytönen, Erkki (2004), 952-14-0618-6.

2. Tilinpäätöksen tulkinta (4. uud. painos). WSOYPro, Helsinki. Leppiniemi, Jarno; Leppiniemi, Raili (2006), 978-951-0-32487-5.

3. Understanding Financial Statements (5th edition tai uudempi). Prentice Hall, Upper Sadle River (NJ). Fraser, Lyn M. (1998), 0-13-619115-0.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet