Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ7006 PTJY Tietojenkäsittelyn perusteet 8 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tietojenkäsittelyn peruskäsitteet, ja informaatioteknologian jatkuvan muutoksen luovan muutoksen yhteiskunnassa. Opiskelija käsittää tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmien roolin yrityksen toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa toimisto-ohjelmistojen ja tietokoneiden peruskäytön.

Sisältö

Tietotekniikan historiaa, tietotekniikan peruskäsitteitä, tietojärjestelmät yrityksen liiketoiminnan tukena, tietokannat, ihminen ja tietokone, mobiilit ratkaisut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Harjoitukset 15 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti. Toimisto-ohjelmistojen käytön tasokoe; hyväksytty/hylätty.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vastuuopettajan ilmoittama materiaali (kurssin Moodle-sivuilla).

Lisätietoja

Opintojakso PTJY Tietojenkäsittelyn perusteet vastaa opintojaksoja PTJY1 Tietotekniikan perusteet ja PTJY1V Tietokoneen hallinta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet