Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYR0002 PYRY9 Yrityspeli 2 op
Vastuutaho
Yrittäjyys, Pori
Vastuuhenkilö
Timo Leino
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kysynnän ja tarjonnan välisen riippuvuuden, ymmärtää menekin ennakoinnin perusteet ja merkityksen, osaa laatia kilpailustrategian ja käyttää erilaisia kilpailukeinoja strategian toteuttamiseksi, tuntee markkinointimixin osatekijät, osaa käyttää ulkoisen ja sisäisen laskennan tuottamia tunnuslukuja päätöksenteossa ja osaa jalostaa tilinpäätösinformaatiota tunnusluvuiksi.

Sisältö

Operatiivinen ja strateginen päätöksenteko, kilpailustrategia, asemointi, menekin ennakointi ja toiminta-asteen sopeutus, kilpailukeinot ja markkinointimix, yrityksen toimintojen koordinointi, sisäinen ja ulkoinen laskenta, tunnuslukuinformaation jalostaminen ja käyttö päätöksenteossa, budjetointi ja rahoituksen suunnittelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 14 t 0 t

Päätöksentekoharjoitukset 14 h (kaksi pelipäivää à 7 h / ryhmä) + harjoitustyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Läsnäolo koko pelin ajan ja ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö pelikertojen välillä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Timo Leino, Case Puolukka - Pelaajan ohjeet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet