Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA0001 PMAY1A Markkinoinnin perusteet 3 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tuomas Pohjola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinointiajattelun lähtökohdat ja kehityksen. Hän tuntee markkinoinnin kilpailukeinot ja roolin yrityksen toimintona. Opiskelija osaa kuvata markkinoinnin eri lähestymistapoja, sekä määritellä päätöksenteon perusteita ja saa käsityksen markkinoinnin laaja-alaisuudesta opintojen sekä työuran suuntautumisvaihtoehtona. Harjoituksissa opitaan ryhmätyöskentelyn keinoin analysoimaan ja työstämään tietoa havainnolliseen muotoon. Opiskelija saa perustan markkinoinnin opintojen syventämiselle jatkossa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään markkinoinnin päätöksenteon keskeisiä osa-alueita sekä peruskäsitteitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 10 t
Ryhmätyöskentely 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 81 t 0 t

Itsenäistä opiskelua yhteensä 81 h, auditorioluentoja 8 h, verkkoluentoja 10 h, pienryhmäharjoitus 4 t (kolme ryhmää). Harjoituksissa on läsnäolovelvollisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti + verkko- ja pienryhmäharjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Essentials of Marketing. (4th ed.) Prentice Hall, Harlow. Blythe, Jim (2009), 978-0-273-71736-2.

2. Verkkomateriaalit luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pakolliset opinnot (Markkinointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet