Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2001 PMA1B Markkinoinnin johtaminen 6 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tuomas Pohjola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinoinnin johtamisen kokonaiskentän erityiskysymyksiä. Hän osaa määritellä laaja-alaisesti markkinoinnin strategioita, analyysia, suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Luennolla käytävien keskustelujen sekä ryhmäpohdintojen kautta opiskelijat syventävät ymmärrystään markkinoinnin johtamisen aihepiiristä ja oppivat tunnistamaan ja arvioimaan markkinoinnin johtamisen kehityskohteita eri konteksteissa. Harjoitustyön avulla syvennetään markkinoinnin johtamisen osa-alueiden ja käytänteiden kokonaisvaltaista ymmärrystä ja hallintaa.

Sisältö

Markkinoinnin johtamisen keskeiset käsitteet ja erityiskysymykset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 6 t
Itsenäinen työskentely 162 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Itsenäistä työskentelyä 162 h, josta luennot 10 h, verkkoluennot 6 h, harjoitukset 8 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Marketing Management (11th edition). Prentice Hall, Upper Saddle River Kotler, Philip (2002), 0-13-049715-0. (tai uudempi painos)

2. Verkkomateriaalit ja muu kirjallisuus luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pakolliset opinnot (Markkinointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet