Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2016 PMAK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tuomas Pohjola ja Kati Suomi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Erillisvalintojen opiskelijoiden täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi viimeistään PMAK-kurssin aikana.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa laatia tieteellisen tutkielman valitsemastaan aiheesta. Hän osaa itsenäisesti hakea ja analysoida kirjallista lähdemateriaalia rajaamansa tutkimusongelman edellyttämällä tavalla, sekä osaa laatia ohjeiden mukaisesti tutkielmaraportin lähdeviittauksineen ja luetteloineen. Hän pystyy myös argumentoimaan aiheestaan muille sekä kommentoimaan muiden laatimia tutkielmia seminaarikeskustelun ja opponointien kautta.

Sisältö

Kurssin aikana opiskelija suunnittelee tieteellisen tutkielmaprosessin ja toteuttaa sen valitsemastaan markkinoinnin aiheesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 270 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Itsenäistä työskentelyä 270 h, josta seminaarit 24 h syys- tai kevätlukukaudella.

Syksyn ryhmä: Pohjola
Kevään ryhmä: Suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen seminaareihin, tutkielma ja kypsyysnäyte (kypsyysnäyte koskee vain yhteisvalinnan opiskelijoita).
Tutkielmatyöskentelyyn kuuluu pakollisena tiedonhaun koulutusta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. sl tai kl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiede, tutkimus ja tutkielma: johdatus tutkielman maailmaan. WSOY. Uusitalo, Hannu (1991), 951-017457-2.

Lisätietoja

Kandidaatintutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
Yhteisvalinnan opiskelijat tekevät kandidaatintutkielman yhteydessä kypsyysnäytteen, joka tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta. Kandidaatintutkielman kypsyysnäytteen koodi: PYMA2017.
Erillisvalintojen opiskelijoiden kandidaatintutkielma sisältyy täydentäviin opintoihin. Erillisvalinnan opiskelijat eivät kirjoita kypsyysnäytettä kandidaatintutkielmaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet