Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2010 PMA13 Business to Business -markkinointi 5 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tapio Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yritysten välisen markkinoinnin erityispiirteet. Hän tunnistaa business-suhteet ja -verkostot. Opiskelija kykenee vertailemaan strategisia alliansseja ja jakelutieratkaisuja. Hän osaa kertoa mm. markkinoinnin johtamisen suunnittelusta, kehittämisestä ja muutoksista. Opiskelija osaa analysoida käytännön harjoitustöitä ja soveltaa tietojaan sekä tehdä johtopäätöksiä.

Sisältö

Yritysten välisen markkinoinnin erityispiirteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Kurssilla käytetään Moodlea.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Hyväksytysti suoritettu tentti kirjallisuudesta ja luennoista sekä hyväksytyt harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Business-to-Business Marketing: Analysis and Practice. Pearson Education. Vitale, Giglierano, Pfoertsch (2011), 978-0-13-247905-9.

2. Sales Management: Principles, Process and Practice (3rd ed.). Palgrave Macmillan, New York. Donaldson, Bill (2007). 978-0-333-99851-9.

3. Business to Business -markkinointi, Tapio Salminen (Luentokalvot)

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-56200.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet