Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509028 PJO14/PMA23/PTT1 Laatujohtaminen 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Tapio Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Markkinoinnin pääaineopiskelijat: PMA4 Kuluttajakäyttäytyminen tai PMA28 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä kokonaisvaltaisen laatujohtamisen käsitteet ja keskeiset periaatteet. Hän osaa määritellä johtamisen laadun. Opiskelija tunnistaa laadun tunnusluvut ja laatukustannukset. Opiskelija tunnistaa nykyaikaisen laatujohtamisen vaikutuksen yrityksen toiminnan tukemiseksi. Opiskelija tunnistaa mahdollisuuden kehittää yrityksen toimintaa laatujohtamisen avulla.

Sisältö

Laatujohtamisen käsitteet ja keskeiset periaatteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Kurssilla käytetään Moodlea.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Hyväksytysti suoritettu tentti sekä harjoitustyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Laatu yrityksen menestystekijänä (5. uudistettu painos) Talentum, Helsinki. Lecklin, Olli (2006), 952-14-1082-5.

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-54400 Laatujohtaminen.

Opintojakson voi sisällyttää joko teollisuustalouden (PTT1), johtamisen ja organisoinnin (PJO14) tai markkinoinnin (PMA23) opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet