Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ7003 PTJ2/PMA25 Yrityksen tietojärjestelmät 6 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien merkityksen yrityksen liiketoiminnan tukemisessa, ja prosessien ja tietovirtojen mallintamisen merkityksen. Opiskelija saa käsityksen tietojärjestelmien suunnittelusta ja hankinnasta sekä ymmärtää suunnittelun merkityksen tietojärjestelmäprojektin onnistumisessa. Opiskelija ymmärtää mikä on tietohallinnon tehtävä sekä tuntee yleisimpiä tietojärjestelmiin liittyviä riskejä ja osaa hahmottaa niihin liittyviä kustannuksia.

Sisältö

Yritys tietojärjestelmien näkökulmasta, päätöksentekoa tukevat tietojärjestelmät, yrityksen tietovirrat ja niiden mallintaminen, tietojärjestelmien riskit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Seminaari on pakollinen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssin tentti on sähköinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vastuuopettajan ilmoittama materiaali (kurssin Moodle-sivuilla).

Lisätietoja

Opiskelija voi sisällyttää tämän opintojakson joko tietojärjestelmätieteen (PTJ2) tai markkinoinnin (PMA25) opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet