Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509195 PTT11/PMA31 Supply Chain Management 3 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Tapio Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
PMA28 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen or PMA4 Kuluttajakäyttäytyminen

Osaamistavoitteet

After passing this course, the student understands the principles of supply chain and supply network. Student understands also supply chains importance to company's business operations and competitiveness. The student understands how to make company with its stakeholder group more effective. The student understands the basic concepts of supply chain and can design and manage supply chain.

Sisältö

The principles of supply chain and supply network.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Written examination and exercises.
All parts must be completed within the same study period.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3rd, I period

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies 3.ed., Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. & Simchi-Levi, E., 978-0-07-110750-1.

2. The Geography of Transport Systems, 3rd edition. Rodrigue, Jean-Paul (2013). Routledge. 978-0-415-82253-4.

3. Information on additional online material will be announced in the beginning of the course

Lisätietoja

Language of the course will be English if there are any international participants. This course is equivalent to the previous course PMA31 Toimitusketjun hallinta and PMA24 Logistiikan perusteet.

Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-54356. Opintojakson voi sisällyttää joko markkinoinnin (PMA31) tai teollisuustalouden (PTT4) opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet