Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0010 PLR2A Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Minna Vähäsalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta. Hän hallitsee tilinpäätös- ja verosuunnittelun peruskeinot ja ymmärtää niiden vaikutukset yrityksen verotettavaan tulokseen. Hän ymmärtää eri yhtiömuotojen vaikutukset verotukseen ja kirjanpitoon.

Sisältö

Tilinpäätöksen suunnittelu, välitön verotus, eri yhtiömuodot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Harjoitusryhmiä 2 kpl.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (2009 tai uudempi). WSOY, Helsinki. Leppiniemi, Jarmo; Walden Risto (2008), 9789510323045.

2. Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä. KHT-Media Oy, Helsinki. Kotiranta, Kare.../et al./ (2007), 978-952-5392-85-2.

3. Financial accounting - International edition. (13. painos tai uudempi). McGraw-Hill. Williams, Jan; Haka, Susan; Bettner, Mark; Carcello, Joseph (2008), 978-0-07-110122-6. (Sivut 248-435)

4. Kirjanpitolaki 1336/1997 ja kirjanpitoasetus 1339/1997 muutoksineen.

5. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeita luennoitsijan ilmoituksen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet