Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0011 PLR2B Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Minna Vähäsalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa palkka-, arvonlisävero-, ja rahoitustapahtumiin liittyvät kirjaukset. Opiskelija osaa laatia rahoituslaskelman ja ymmärtää sen tuottaman informaation. Opiskelija osaa lisäksi käyttää kirjanpito-ohjelmistoa kirjanpidon laatimiseen.

Sisältö

Palkkakirjanpidon, arvonlisäverotuksen sekä erilaiset rahoitustoimen kirjaukset, erityiskirjaukset, tilinpäätösinformaatio, rahoituslaskelma.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Harjoitukset 16 t ja Atk-harjoitukset 4 t, 2 ryhmää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kirjanpitolaki: kommentaari. WSOYpro: Suomen ekonomiliitto, Helsinki. Leppiniemi, Jarmo (2006 tai uudempi), 951-0-31707-1.

2. Oikeat ja riittävät kirjaukset (5. painos tai uudempi). WSOY, Helsinki. Leppiniemi, Jarmo; Leppiniemi, Raili (2005), 951-0-27093-8.

3. Financial accounting - International edition. (13. painos tai uudempi). McGraw-Hill. Williams, Jan; Haka, Susan; Bettner, Mark; Carcello, Joseph (2008), 978-0-07-110122-6. (Sivut 438–629)

Lisätietoja

Opintojakso PLR2B Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi vastaa opintojaksoa PLR2B Kirjanpidon erityiskysymyksiä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet