Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2027 PMA2 Palvelujen markkinointi 5 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tapio Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
PMAYm1B/PMAY1B (vsk. 2009 alkaen)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä palvelujen markkinoinnin merkityksen nyky-yhteiskunnassa. Hän tunnistaa palveluyrityksen tunnuspiirteet ja kehityssuunnat. Opiskelija tunnistaa asiakaskeskeisen näkemyksen ja sen vaikutuksen yrityksen kaikkiin toimintoihin. Hän osaa analysoida asiakaskeskeisyyden vaikutuksen erityisesti laskentatoimeen ja tuotantoon.

Sisältö

Palvelujen markkinoinnin merkitys nyky-yhteiskunnassa; palveluyrityksen tunnuspiirteet ja kehityssuunnat; asiakaskeskeinen näkemys ja sen vaikutus yrityksen toimintoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-2. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Palvelujen johtaminen ja markkinointi, WSOY, Porvoo. Grönroos Christian (2009), 9789510346013.

2. Service Management and Marketing: Customer Management in Service Competition/ Christian Grönroos. Wiley. Grönroos, Christian. (2007), 978-0-470-02862-9.

3. Palveluiden johtaminen ja markkinointi, Tapio Salminen (Luentokalvot).

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-56300. Opintojakso PMA2 Palvelujen markkinointi vastaa opintojaksoa PMAY2 Palvelujen markkinointi, samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet