Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA2009 PMA12 Asiakkuuden hallinta 6 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tuomas Pohjola

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata asiakassuhteisiin pohjautuvan markkinoinnin ja sen johtamisen periaatteita. Opiskelijat ymmärtävät asiakassuhteiden ominaisuudet ja merkityksen yrityksille. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida asiakassuhteiden hallinnan peruskysymyksiä liittyen mm. asiakassuhteiden luomiseen, kehittämiseen, ylläpitämiseen ja lopettamiseen.

Sisältö

Kirjallisuuden kautta perehdytään asiakkuudenhallinnan teoriaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 162 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Relationship Marketing: In Search of a New Paradigm (9th ed.). Svenska handelshögskolan, Helsingfors. Grönroos, Christian (2004), (irtolehtikansio)

2. Total Relationship Marketing. (3rd ed.) Gummesson, Evert (2008) 978-0-7506-8633-4.

3. Kannattava kasvustrategia: Orgaanista kasvua johtamalla asiakkuuspääomaa. Helsinki, WSOY. Storbacka, Kaj (2005), 951-0-29092-0.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet