Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YR222072 YR7 Startup! 10 op
Vastuutaho
Yrittäjyys
Vastuuhenkilö
Pekka Stenholm ja Tommi Pukkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä ja tilaisuus soveltaa aiemmin oppimaansa teoriatietoa aidossa liiketoimintaympäristössä. Kurssin jälkeen opiskelijoilla on omakohtaista kokemusta yritysideoiden luomisesta, liiketoimintamallien testaamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä. Kurssin käytyään opiskelijoilla on valmiuksia kehittää, arvioida ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia missä tahansa organisaatiossa. Lisäksi kurssi harjaannuttaa opiskelijoiden tiimityöskentely-, projektinhallinta- ja viestintätaitoja.

Sisältö

Opiskelijat perustavat kurssilla poikkitieteellisissä tiimeissä yrityksen kevätlukukauden aikana. Yritys toimii oikeilla markkinoilla tiiviissä yhteydenpidossa potentiaalisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kurssi koostuu tiimien yhteisistä kurssitapaamisista, liiketoimintamallin ja tuotteen/palvelun kehittämisestä, testaamisesta ja markkinoinnista sekä yritysmessuista ja kirjallisesta kurssiraportista. Kurssitapaamisiin sisältyy harjoitustöitä, ryhmäkeskusteluja, pitchausta, tietoiskuja ja yrittäjävieraita.

Toteutustavat

Kurssi kestää koko kevätlukukauden. Kurssiin ei sisälly varsinaista luento-opetusta eikä tenttiä. Pääpaino on tiimin omassa aktiivisessa toiminnassa markkinoilla. Lisäksi kurssilaisilla on yhteisiä tapaamisia kaksi kertaa kuukaudessa. Kurssi on tarjolla joko suomeksi tai englanniksi riippuen kurssille osallistuvien kielitaidoista. Turun yliopistossa opiskelevien lisäksi kurssille osallistuu Turun ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Projekti / käytännön työ
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

1. Kurssitapaamiset, 11 kertaa (painoarvo 20%)
2. Liiketoimintamallin ideoiminen ja testaaminen (painoarvo 20%)
3. Valmis tuote/palvelu tai demoversio ja testaaminen (painoarvo 20%)
4. Markkinointi/viestintä (sosiaalinen media, lehdistötiedote, pitchaus) (painoarvo 15%)
5. Messuosallistumiset, 2 kertaa (painoarvo 15%)
6. Kirjallinen kurssiraportti ja kirjallinen itsearviointi (painoarvo 10%)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. LeanCanvas -guide

2. Muu jaettava materiaali

Lisätietoja

Rekisteröityminen kurssille tapahtuu Webropolin kautta https://www.webropolsurveys.com/S/311B73284180A4DA.par
Note! The course is organized also in English.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Optional studies (Yrittäjyys)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Biokemian laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos