Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SYNN6220 Sikiödiagnostiikan verkkokurssi 2 op
Vastuutaho
Synnytys- ja naistentautioppi
Vastuuhenkilö
Kliiniset opettajat Eeva Ekholm ja Laura Tanner.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on erilaisten ongelmatapausten avulla tutustuttaa opiskelijat sikiödiagnostiikan
eri osa-alueisiin (ultraäänitutkimukset, invasiiviset toimenpiteet, kromosomi- ja
dna- ja muu laboratoriodiagnostiikka, perheen neuvonta). Kurssilla on tarkoitus pohtia
myös sikiödiagnostiikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Sikiödiagnostiikan perusmenetelmien ja niiden luotettavuuden sekä niihin liittyvien eettisten
periaatteiden tunteminen

Sisältö

Osallistujat pohtivat potilastapauksia, ja tuutorit kommentoivat sekä antavat lähdemateriaalia
ja opastusta lisätiedon hakuun. Jokainen kurssilainen tekee vuorollaan yhteenvedon
yhdestä potilastapauksesta. Yhteenveto jaetaan koko kurssille

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Naistentaudit ja synnytykset kurssi suoritettu tai meneillään.
Ilmoittautuminen opetushoitajalle.

Toteutustavat

Verkkokurssi pidetään yhden-kahden viikon mittaisena Medica-portaalia käyttäen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen verkossa käytävään keskusteluun sekä potilastapauksesta tehdyn
yhteenvedon hyväksytty palauttaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin aikana jaettavat artikkelit ja linkit

Lisätietoja

Järjestetään viidennen lukuvuoden kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Biolääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria