Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL4635 Pohjavesigeologia 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen pohjavedestä luonnonvarana sekä sen esiintymiseen ja käyttöön liittyvistä lainalaisuuksista. Hän myös oppii ymmärtämään pohjaveden laadunvaihtelua ja likaantumiseen ja suojeluun liittyviä tekijöitä.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan pohjaveden muodostumiseen ja esiintymiseen maa- ja kallioperässä, pohjavesivaroihin, pohjaveden laatuun, pohjavesigeologisiin tutkimusmenetelmiin, pohjaveden likaantumiseen ja suojeluun sekä pohjaveden rooliin suomalaisessa vedenhankinnassa.

Toteutustavat

Luennot (12 t) ja mahdollinen kenttäretki

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Korkka-Niemi, K. & Salonen, V-P. (1996): Maanalaiset vedet - Pohjavesigeologian perusteet, Turun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus tai Price, M. (1996): Introducing groundwater. Second edition.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies