Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6152 Hydrogeografia (p) 3 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Petteri Alho

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee veden kemiallis-fysikaalisia ominaisuuksia sekä ymmärtää ja osaa päätellä niiden perusteella erilaisia veteen liittyviä ilmiöitä ja prosesseja maapallolla. Hän tuntee oseanografian, limnologian ja hydrologian kysymyksenasetteluita ja sisällöllisiä perusteita. Hänellä on hyvä käsitys mannerten ja merien vesistä sekä erilaisille vesialtaille ominaisista prosesseista. Hän hallitsee rannikko- ja jokiympäristöjen perusteet.

Sisältö

Luennolla käsitellään mm. seuraavia aiheita: veden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, merivesi, merialtaat ja niiden kehitys, mannerten pinta- ja pohjavedet, hydrologian perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luento-opetus, erikseen ilmoitettavat kirja- ja internetresurssit.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Holden, J. (ed.): An introduction to physical geography and the environment. Pearson Prentice Hall. 2008 (2nd ed.). ISBN 978-0-13-175304-4 (erikseen määriteltävin osin). Muut oheislukemistot ilmoitetaan opintojakson kotisivulla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies