Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL4514 Geokemian harjoitustyöt 5 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Eila Varjo
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
6 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Osallistujien lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan, jolloin etuoikeus on geologian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kurssin käytyään geokemiallisen tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin vaiheet käytännössä toteutettavan tutkimusprojektin kautta. Opiskelija saa käsityksen geokemiallisen tausta-aineiston laajuudesta ja käytettävyydestä sekä aineiston tilastollisesta käsittelystä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään geokemiallisen tutkimuksen suunnitteluun, geokemialliseen näytteenottoon (sedimentti- ja vesinäytteet), näytteen edustavuuteen, näytteen esikäsittelyyn, analyysimenetelmiin ja geokemiallisten tulosten tarkasteluun.

Toteutustavat

Luennot (6-8h), maasto- ja laboratoriotyöt, tulosten käsittely ja raportointi ryhmissä, seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Loppuraportti ja tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Lopputentin perusteella

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies