Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6732 Paikkatietomenetelmät I (p) 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Niina Käyhkö
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
tai muualla suoritettu vastaava kurssi

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia erilaisia paikkatietoaineistojen käsittelyyn, hallintaan ja analysointiin tarkoitettuja menetelmiä, joita yleisesti sovelletaan maantieteellisissä tutkimuksissa ja yhteiskunnan eri aloilla.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tietokantojen hallintaa ja käyttöä, paikkatietojen sijaintiin, etäisyyteen, naapuruuteen ja päällekkäisyyteen liittyviä analysointiratkaisuja ja paikkatiedon visualisointia ja esittämistä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opiskelijavalinnat tehdään pääaineen ja aikaisemman opintomenestyksen perusteella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies