Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL1129 LuK -tutkielma ja seminaari 6 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Timo Kilpeläinen, Markku Väisänen, Eila Varjo

Yleiskuvaus

LuK-tutkielma on itsenäisesti suoritettava kirjallinen tutkimus, joka perustuu joko kirjallisuuteen, omiin tutkimusaineistoihin tai valmiiden tutkimusaineistojen käyttöön.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia tuottamaan tutkimussuunnitelma, toteuttamaan suunnitelmaa tiedonhaussa, tiedon prosessoinnissa ja esittämisessä sekä kirjoittamaan tutkimus tieteelliseen muotoon.

Sisältö

LuK -tutkielma kirjoitetaan joko kirjallisuuden perusteella tai itse hankittuihin tai valmiina oleviin kenttä- tai laboratoriotutkimusaineistoihin liittyen. LuK -tutkielman aiheesta pidetään seminaariesitys ja opiskelija toimii myös jonkun muun LuK-seminaariesityksen opponenttina. LuK-tutkielmaan liittyy ns. kypsyysnäytteen kirjoittaminen, missä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä kielitaitoa. Kypsyysnäytteen tarkastavat sekä työn ohjaaja, että kielikeskuksen edustaja. LuK-tutkielmalle suoritetaan plagiaatintunnistus.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely, ryhmäohjaus ja yksilöohjaus LuK-seminaarin yhteydessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arvioidaan sekä LuK-tutkielma, että LuK-seminaari

Lisätietoja

KISU3322 Suomen kieli: Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus (1 op) tehdään seminaarin yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies