Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL1120 Skandinavian kvartäärikauden kehitys 5 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Matti Räsänen

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneille syntyy historiallinen käsitys viimeisen jääkausiajan (kvartäärikauden) jäätiköitymissyklien ja ilmastohistorian vaikutuksista Skandinavian ja Suomen maaperän, maastonmuotojen ja luonnonpiirteiden kehittymiseen. Geologisen kehityksen perusteiden tuntemus auttaa ymmärtämään monia yhteiskunnan käytännön suunnittelu ja luonnonvarakysymyksiä sekä globaalien ja paikallisempien ympäristöongelmien luonnetta.

Sisältö

Kurssi on jatkoa Maailmankaikkeuden ja maapallon kehitys alkuräjähdyksestä nykypäivään luentosarjalle ja tarkentaa kehityskuvaa kvartäärikauden jääkausiajan luonteesta. Kurssi koostuu luennoista sekä muutamasta maastopäivästä Turun seudulla. Kurssin luentojen kanssa tentitään erikseen sovittava ajankohtaisin kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies