Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL1121 Geologiset tutkimusmenetelmät II 5 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Markku Väisänen, Pietari Skyttä, Eila Varjo

Osaamistavoitteet

Polarisaatiomikroskoopin käyttö ja mineraalien tunnistus mikroskoopilla; raekokomääritykset, kenttäkartoitustaitojen syventäminen

Sisältö

Käytännön harjoituksia polarisaatiomikroskoopin käytössä; maaperäkerrostumien havainnointi, näytteenotto, kenttämittaukset, analysointi ja aineiston käsittely; tavallisimpien geologisten rakenteiden kartoitus lähialueen kalliopaljastumilta. Osa harjoituksista lähiopetuksena, osa itsenäisesti tehtäviä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies