Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL1122 Metamorfinen petrologia ja metamorfiset kivet 5 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Timo Kilpeläinen

Yleiskuvaus

Metamorfoosi tarkoittaa geologiassa kiven mineralogisen koostumuksen ja rakenteen muuttumista paine- ja lämpötilaolosuhteiden muututtua riittävästi. Prosessin tuloksena syntyy metamorfisia kiviä, jotka ovat kiteisen kallioperän yleinen kivilajityyppi. Metamorfoosilla on merkitystä useimmissa kallioperägeologisissa tutkimuksissa, esimerkkeinä malmigeologia ja kallioperäkartoitus.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää metamorfisten prosessien merkityksen ja osaa tulkita metamorfisia tapahtumia kivissä tapahtuneiden mineralogisten ja rakenteellisten muutosten perusteella. Lisäksi hän ymmärtää erilaisten metamorfisten prosessien ja erilaisten laattatektonisten ympäristöjen yhteyden.

Sisältö

Kurssilla käsitellään eri kivilajien metamorfisia reaktioita, metamorfisia mikrorakenteita, faasidiagrammeja ja metamorfisten tapahtumien yhteyttä laattatektonisiin prosesseihin. Kurssiin kuuluu myös harjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Kurssi on mahdollista suorittaa myös englanninkielisenä kirjatenttinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot, kurssimoniste

Lisätietoja

Kurssilla opittua harjoitellaan kenttäkurssilla GEOL4520 Field course (Precambrian rocks), 2 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies