Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL1126 Magmapetrologian perusteet 4 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Markku Väisänen

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija oppii ymmärtämään kuinka osittainen sulaminen tapahtuu vaipassa ja maan kuoressa ja kuinka eri sulat differentioituvat ja muodostavat erilaisia kivilajeja.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kivisulan muodostumiseen, liikkumiseen ja kiteytymistä sääteleviin fysikokemiallisiin prosesseihin, magmakivien luokitteluperusteisiin, magma- ja magmakivi-tyyppeihin sekä niiden ja laattatektonisten prosessien suhteisiin. Kurssiiin sisältyy hieharjoituksia, jotka syventävät kurssin "Geologiset tutkimusmenetelmät II" optisen petrografian osuutta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies