Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL1124 Geologiset ajoitusmenetelmät 2 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Timo Saarinen, Markku Väisänen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu kattava yleiskäsitys maaperäkerrostumien ja kallioperän ikämäärityksistä; opiskelija ymmärtää eri ajoitusmenetelmien pääperiaatteet, niiden sovelluskohteet ja ajoituksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi tärkeimmät radiometriset menetelmät kuten U-Pb, Ar/Ar, ja 14C. Lisäksi perehdytään suhteellisiin ja ikävastaavuuksiin perustuviin ajoitusmenetelmiin sekä vuosikerrallisiin kerrostumiin perustuviin menetelmiin. Kurssi sisältää mahdollisesti yhden päivän vierailun Luonnontieteellisen keskusmuseon ajoituslaboratorioon ja/tai GTK:n tutkimuslaboratorioihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies