Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ÅA_1902 Laboratory Basics 2 ECTS
Vastuutaho
Biomedical Imaging
Vastuuhenkilö
Diana Toivola, Annika Meinander
Edeltävät opinnot
BSc in bio-field and accepted to the MSc programme in biomedical imaging

Osaamistavoitteet

The course is a bridging course for students in MSc programme in Biomedical imaging.

Sisältö

The course will teach students basic laboratory techniques, including pipetting, weighing, pH measurements and good laboratory practice. Students will also learn basic laboratory safety issues.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Harjoitukset

Lectures, demonstrations, laboratory work.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

For passing the course the attendant needs to participate in exercises, home assignments, quizzes and laboratory work as well as report on the laboratory work.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Physics and Astronomy
Department of Biochemistry
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Institute of Biomedicine
DP in Biomedicine
MDP in Health Biosciences
Finnish Study Modules
Physiology
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development