Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VAO1 Johdatus vanhojen aikojen tutkimuksen metodologioihin 5 op
Vastuuhenkilö
Kirsi Salonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu vanhempien aikojen tutkimuksen käsitteisiin ja aputieteisiin, kuten esimerkiksi paleografiaan ja kronologiaan, sekä vanhempia aikoja tutkivien eri tieteenalojen metodologioihin.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijat vanhempien aikojen tutkimuksen käsitteisiin ja aputieteisiin eri tieteenalojen näkökulmasta. Opiskelijat oppivat ymmärtämään, mitä eri alojen vanhempien aikojen tutkimus merkitsee.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luennot tai kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot tai kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

T. Hiekkalinna ja M. Seppänen (toim.), Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja, Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, Turun yliopisto 2010.

K. Häkkinen ja T. Vaittinen (toim.), Agricolan aika. BTJ-Avain 2007.

M. Lamberg, A. Lahtinen ja S. Niiranen (toim.), Keskiajan avain. SKS, sivut 22-38, 111-151, 257-318.

J. M. Powell (ed.), Medieval Studies. An Introduction.  Syracuse University Press 1992 (2nd ed. tai uudempi painos), sivut 3-161, 252-277.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Humanistinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet