Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
XSTL1001 JOHDATUS KAUPUNKITUTKIMUKSEEN 2 ECTS
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Sampo Ruoppila

Osaamistavoitteet

Antaa näkökulmia kaupunkitutkimuksen tutkimusaiheisiin ja tutustuttaa alan peruskäsitteisiin.

Sisältö

Kurssilla käsitellään kaupunkitutkimuksen muotoutumista omaksi tutkimussuunnakseen. Kurssilla esitellään kaupunkitutkimuksen lähtökohtia ja peruskäsitteitä sekä eri oppiaineiden lähestymistapoja kaupunkitutkimukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Luennot 18 h ja Moodlessa jaettavien artikkelien tenttiminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sähköisenä Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Social Research
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Department of Social Research
Department of Social Research
Social Policy
Finnish Study Modules
Social Work
Sociology
Economic Sociology