Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
XSTL1002 TEEMASEMINAARI 4 ECTS
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Sampo Ruoppila
Edeltävät opinnot
Suoritettuna vähintään 10 op kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuteen kuuluvia kursseja.

Osaamistavoitteet

Syventää opiskelijoiden näkökulmaa heidän oman kiinnostuksensa mukaisiin kaupunkitutkimusaiheisiin

Sisältö

Kukin opiskelija laatii yhden suppeahkon kirjallisuuskatsaus-tyyppisen seminaariesitelmän ja esittelee sen muille. Esitelmistä käydään yhteinen keskustelu.

Toteutustavat

Yhden lukukauden (kaksi periodia) kestävä seminaari, jossa on läsnäolopakko.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Yhden oman seminaariesitelmän pitäminen, yhden esitelmän opponointi ja muiden esitelmien aktiivinen kommentointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hyödynnetään yliopiston kirjaston artikkelitietokantoja

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Social Research
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Department of Social Research
Department of Social Research
Social Policy
Finnish Study Modules
Social Work
Sociology
Economic Sociology