Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1002 TEEMASEMINAARI 4 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Sampo Ruoppila
Edeltävät opinnot
Suoritettuna vähintään 10 op kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuteen kuuluvia kursseja.

Osaamistavoitteet

Syventää opiskelijoiden näkökulmaa heidän oman kiinnostuksensa mukaisiin kaupunkitutkimusaiheisiin

Sisältö

Kukin opiskelija laatii yhden suppeahkon kirjallisuuskatsaus-tyyppisen seminaariesitelmän ja esittelee sen muille. Esitelmistä käydään yhteinen keskustelu.

Toteutustavat

Yhden lukukauden (kaksi periodia) kestävä seminaari, jossa on läsnäolopakko.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Yhden oman seminaariesitelmän pitäminen, yhden esitelmän opponointi ja muiden esitelmien aktiivinen kommentointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hyödynnetään yliopiston kirjaston artikkelitietokantoja

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet