Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP9581 A.2.1 KAUPUNKIPOLITIIKKA: JULKISEN VALLAN ROOLI KAUPUNKIEN KEHITTÄMISESSÄ/URBAN POLICY(V) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Sampo Ruoppila
Edeltävät opinnot
Pääaineen perusopinnot. Suositellaan lisäksi XSTL1001 Johdatus kaupunkitutkimukseen suorittamista ennen kurssia.

Osaamistavoitteet

Oppia jäsentämään julkisen vallan eri toimintapolitiikan osa-alueiden (esim. maankäytön suunnittelu, asuntopolitiikka, kulttuuripolitiikka) roolia kaupunkien kehittämisessä. Oppia keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja tutkimustavat, joilla sosiaalitieteellinen kaupunkitutkimus on niitä lähestynyt.

Sisältö

Luennoilla käydään läpi sosiaalitieteellisen kaupunkitutkimuksen teemoja, joita ovat esimerkiksi fyysisen ja sosiaalisen kaupunkirakenteen muutos, asuinalueiden erilaistuminen ja julkisen kaupunkitilan käytöt. Kurssilla pohditaan erityisesti julkisen politiikan vaikutusta erilaisten_tutkittujen kaupunki-ilmiöiden muotoutumiseen. Kurssin täsmällinen teema saattaa vaihdella vuosittain.

HUOM: Lukukaudella 2015-2016 opintojaksosta ei järjestetä luento-opetusta, vaan jakso suoritetaan kirjatenttinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään teos:

Kleniewski, N. (ed.): Cities and Society

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet